در حال طراحی و آماده سازی برنامه ی اندروید هستیم و به محض آماده شدن، تقدیم شما خوبان می کنیم .